Language of document :

Tožba, vložena 12. aprila 2022 – Banque postale/ECB

(Zadeva T-190/22)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: La Banque postale (Pariz, Francija) (zastopniki: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi in M. Dalon, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

točko 1.2 in točke od 3.2.1 do 3.2.8 sklepa ECB št. ECB-SSM-2022-FRBPL-1 (skupaj z njegovimi prilogami) z dne 2. februarja 2022 razglasi za nične v delu, v katerem so v tem sklepu določeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti glede nepreklicnih zavez za plačilo v zvezi s sistemi jamstva za vloge ali skladi za reševanje;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov;

na podlagi členov 88 in 89 Poslovnika sprejme ukrep procesnega vodstva, s katerim naj se ECB naloži, naj predloži sklepe o nepreklicnih zavezah za plačilo, ki so bili sprejeti v zvezi z drugimi bančnimi ustanovami za leto 2021, zlasti sklepe, ki se nanašajo na druge francoske bančne ustanove.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge, ki so enaki ali podobni tožbenim razlogom v okviru zadeve T-186/22, BNP Paribas/ECB.

____________