Language of document :

A Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 2020. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caruter s.r.l. kontra S. R. R. Messina Provincia S.c.P. A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(C-642/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Caruter s.r.l.

Ellenérdekű felek: S. R. R. Messina Provincia S.c.P. A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 az egyéb szervezetek kapacitására való támaszkodásra vonatkozó 63. cikkével, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49. és 56. cikkében rögzített elvével a 2016. április 18-i 50. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendeletben szereplő codice dei contratti pubblici (közbeszerzési kódex) 83. cikke 8. bekezdésének utolsó előtti mondatában meghatározott „kiválasztási és hiánypótlási kritériumokra” vonatkozó olasz nemzeti szabályozás alkalmazása abban az értelemben, hogy az egyéb szervezetek kapacitására való támaszkodás (2016. április 18-i 50. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendeletben szereplő közbeszerzési kódex 89. cikkében meghatározott) intézményének igénybevétele esetén minden esetben nagyrészt a megbízottnak kell teljesítenie a követelményeket és nyújtania a szolgáltatásokat?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).