Language of document :

2021. február 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-126/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Tomkin és S. Grünheid meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy Írország, mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljen a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23‑i 2009/829/IB tanácsi kerethatározatnak1 vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az e kerethatározat 27. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2009/829/IB kerethatározat 27. cikkének értelmében a tagállamoknak 2012. december 1-ig meg kellett hozniuk a kerethatározat rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket és azokról tájékoztatniuk kellett a Bizottságot.

A Bizottság úgy véli, hogy Írország nem teljesítette a 2009/829/IB tanácsi kerethatározat 27. cikkéből eredő kötelezettségeit, mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy a kerethatározatnak megfeleljen, vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot.

____________

1 HL 2009. L 294, 20. o.