Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 16-i végzése

Nolin kontra Bizottság

(F-82/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása - Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Nolin (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján való éves kiigazítása keretében megállapított, 2009 júliusától decemberéig tartó időszakra vonatkozó módosított illetményelszámolásának és 01/2010 illetményelszámolásának megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az F-82/10. sz., Nolin kontra Bizottság keresetről nem szükséges határozni.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 13., 2011.1.15., 38. o.