Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. juuni 2012. aasta otsus – Chatzidoukakis versus komisjon

(kohtuasi F-84/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus –Määramise tingimused – Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin, keda abistasid advokaadid E. Bourtzalas ja E. Antypas)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus vähendada hagejale määratud õppetoetust, kuna tema poeg saab liikmesriigi poolt antavat rahalist toetust stipendiumi ja laenu vormis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik Euroopa Komisjoni kohtukulud välja E. Chatzidoukakiselt.

____________

1     ELT C 13, 15.1.11, lk 39.