Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 5 juni 2012 – Giannakouris mot kommissionen

(Mål F-83/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Utbildningstillägg – Villkor för beviljande – Avdrag för ett bidrag av samma art som erhålles från annat håll)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin biträdd av advokaterna E. Bourtzalas och E. Antypas)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att nedsätta utbildningstillägget till sökanden på grund av att dennes dotter erhåller ekonomiskt stöd från en medlemsstat i form av ett studiebidrag och ett lån.

Domslut

Talan ogillas.

Konstantinos Giannakouris ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 13, 15.1.11, s. 38.