Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.7.2011 – Praskevicius v. parlamentti

(Asia F-81/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Ilmeinen arviointivirhe – Ansiopisteet – Ansioiden vertailu – Perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: V. Montebello-Demogeot ja N. B. Rasmussen)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD6 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja vaatimus saada korvausta henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 301, 6.11.2010, s. 66.