Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

5 iunie 2012

Cauza F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură primită din altă sursă”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Chatzidoukakis solicită în special anularea deciziei Comisiei din 26 februarie 2010 privind reducerea alocației școlare acordate acestuia și reținerea sumelor primite în mod nejustificat pe fișele sale de remunerație pentru motivul că fiul lui primește un ajutor financiar acordat de un stat membru sub forma unei burse

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată ale Comisiei.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de aplicare a regulii care interzice cumulul prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în cazul plății din altă sursă a unor alocații de aceeași natură – Aplicare în cazul prestației financiare luxemburgheze destinate studenților – Admisibilitate

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin. (1) lit. (c) și alin. (2)]

Numai alocațiile care sunt comparabile și care au același obiectiv au aceeași natură în sensul normei care interzice cumulul prevăzută la articolul 67 alineatul (2) din statut în materie de alocații familiale. Criteriul decisiv pentru calificarea drept alocație de aceeași natură este cel al finalității urmărite prin alocațiile în cauză.

În această privință, alocația școlară vizată la articolul 67 alineatul (1) litera (c) din statut și prestația financiară luxemburgheză acordată sub forma unor burse și împrumuturi, care are drept scop să furnizeze studenților un ajutor financiar destinat să le permită să își acopere cheltuielile de studii și costul întreținerii lor atunci când își urmează studiile, au scopuri similare întrucât urmăresc să contribuie la cheltuielile de studiu ale copilului aflat în întreținerea funcționarului.

Această concluzie nu poate fi infirmată prin împrejurarea potrivit căreia beneficiarii celor două prestații nu sunt aceiași. Astfel, faptul că alocația statutară a fost atribuită funcționarului și că prestația națională a fost primită de copil sau i‑a fost atribuită în mod formal acestuia nu este determinant pentru a se aprecia dacă aceste prestații sunt de aceeași natură în sensul articolului 67 alineatul (2) din statut. Nu este determinant nici faptul că alocația statutară completează salariul funcționarului și este astfel legată de un raport de muncă, contrar prestației financiare luxemburgheze plătite copilului.

(a se vedea punctele 29, 31, 32, 37 și 38)

Trimitere la:

Curte: 13 octombrie 1977, Gelders‑Deboeck/Comisia, 106/76, punctul 16; 13 octombrie 1977, Emer-van den Branden/Comisia, 14/77, punctul 15; 18 decembrie 2007, Weiβenfels/Parlamentul European, C‑135/06 P, punctul 89

Tribunalul de Primă Instanță: 10 mai 1990, Sens/Comisia, T‑117/89, punctul 14; 11 iunie 1996, Pavan/Parlamentul European, T‑147/95, punctul 41

Tribunalul Funcției Publice: 13 februarie 2007, Guarneri/Comisia, F‑62/06, punctele 39, 40 și 42