Language of document :

22. septembril 2010 esitatud hagi - Nolin versus komisjon

(kohtuasi F-82/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Nolin (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja töötasu korrigeerimise tõend ajavahemikul juulist detsembrini 2009 ja tema palgatõend 01/2010, mis väljastati ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel

Hageja nõuded

tühistada hageja palgatõendid RG/2009 ja tema palgatõend 01/2010;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________