Language of document :

Tožba, vložena 22. septembra 2010 - Nolin proti Komisiji

(Zadeva F-82/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Nolin (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti popravka plačilnega lista tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 in njenega plačilnega lista 01/2010, izdanih v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU; Euratom) št.°1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predloga tožeče stranke

Plačilni listi tožeče stranke RG/2009 in njen plačilni list 01/2010 naj se razglasijo za nične;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________