Language of document :

Žaloba podaná dne 23. září 2010 - Chatzidoukakis v. Komise

(Věc F-84/10)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lucembursko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o snížení příspěvku na vzdělání přiznaného žalobci z důvodu, že jeho syn pobírá finanční podporu poskytnutou členským státem ve formě stipendia a půjčky.

Návrhová žádání žalobce

zaprvé, zrušit rozhodnutí o snížení "příspěvku na vzdělání" vypláceného žalobci, jak vyplývá z výplatní pásky za měsíc únor 2010, jakož i dotčenou výplatní pásku v rozsahu, v němž částečně snižuje "příspěvek na vzdělání"; zadruhé, zrušit rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2010 o snížení "příspěvku na vzdělání" vypláceného žalobci a srážce částky ve výši 375 eur z tohoto příspěvku, jež je uvedena na výplatní pásce z měsíce března 2010; zatřetí, zrušit výplatní pásku za měsíc březen 2010, která snižuje "příspěvek na vzdělání" vyplácený žalobci a zahrnuje srážku částky ve výši 375 eur se zpětným účinkem; začtvrté, zrušit výplatní pásky za duben až srpen 2010 v rozsahu, v němž zahrnují částečné snížení "příspěvku na vzdělání"; zapáté, zrušit rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2010, které výslovně zamítá stížnost;

nahradit žalobci částky, které mu byly sraženy, včetně úroků;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________