Language of document :

Kanne 16.11.2012 - ZZ v. komissio

(Asia F-140/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Duta)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös evätä kantajan esittämä pyyntö saada tutustua eräisiin kysymyksiin, joita sille esitettiin avoimen kilpailun EPSO/AD/230-231/12 esivalintamenettelyssä

Vaatimukset

komission päätös evätä kantajan esittämä pyyntö saada tutustua asiakirjoihin on kumottava

siltä osin kuin se on tarpeen ja erityisesti siltä osin kuin toimien katsotaan olevan päätöksiä, EPSO:n 20.7.2012 tekemät päätökset, joiden mukaan kantajalle ei ilmoitettu niitä seitsemää kysymystä, jotka muodostivat avoimen kilpailun EPSO/AD/230-231/12 esivalintavaiheen, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________