Language of document :

Tožba, vložena 16. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-141/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o neuvrstitvi tožeče stranke na seznam oseb, ki so uspešno opravile preizkuse po končanem usposabljanju, ki spada v okvir postopka certifikacije, ter odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

-    Tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

-    izpodbijani akt naj se razglasi za ničen;

-    Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača 10.000 EUR za povrnitev škode, ki jo je utrpela;

-    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________