Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-139/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EPSO lēmumu neiekļaut prasītāju to personu sarakstā, kas ir izturējušas apmācību nobeiguma pārbaudījumus, kuri ietilpst sertifikācijas procedūrā, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt apstrīdēto tiesību aktu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 10000 par nodarīto kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________