Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-145/12)

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd – Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter – Dessa båda ansökningar är ej identiska – Talan har väckts för sent)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om omvärdering av hans invaliditetspension.

Avgörande

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.