Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2013 m. spalio 17 d.

Byla F‑145/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys – Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu – Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų – Ieškinių tapatumo nebuvimas – Vėlavimas pareikšti ieškinį“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio pirmiausia prašo, kad Tarnautojų teismas panaikintų Europos Komisijos sprendimą atmesti jo 2011 m. rugpjūčio 28 d. prašymą ir sprendimą atmesti jo 2012 m. kovo 7 d. skundą ir priteistų žalos, patirtos dėl šių sprendimų, atlyginimą. Prieš atsiunčiant ieškinį paštu, 2012 m. lapkričio 26 d. telefaksu buvo atsiųstas dokumentas ir nurodyta, kad tai šio ieškinio originalo kopija.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškinys, pateiktas telefaksu per terminą ieškiniui pareikšti – Advokato parašas ranka, kuris skiriasi nuo parašo, esančio paštu atsiųstame ieškinio originale – Pasekmė – Neatsižvelgimas į gavimo telefaksu datą vertinant, ar buvo laikytasi termino ieškiniui pareikšti

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

Siekiant tinkamai pateikti bet kokį procesinį dokumentą Sąjungos tarnautojų teisme Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio ir pirmiausia jo 1 ir 6 dalyse, kuriomis leidžiama pareikšti ieškinį faksu, reikalaujama, kad šalies atstovas ranka pasirašytų dokumento originalą prieš jį atsiunčiant faksu ir kad tas pats originalas būtų pateiktas Tarnautojų teismo kanceliarijai vėliausiai per kitas dešimt dienų.

Šiomis aplinkybėmis, jei vėliau paaiškėja, kad ant dokumento originalo, kuris faktiškai pateiktas kanceliarijai per dešimt dienų nuo faksimilės atsiuntimo, yra ne tas pats parašas, kuris yra ant faksu atsiųsto dokumento, reikia konstatuoti, kad Tarnautojų teismo kanceliarija gavo du skirtingus procesinius dokumentus, net jei jie pasirašyti to paties asmens. Iš tiesų, kadangi Tarnautojų teismas neturi patikrinti, ar abu tekstai visiškai sutampa, akivaizdu, kad jei parašas ant vieno dokumento nesutampa su parašu ant kito dokumento, faksu atsiųstas dokumentas nėra paštu atsiųsto dokumento originalo kopija.

Todėl jei dokumento, išsiųsto faksu, pateikimas neatitinka teisinio saugumo reikalavimų, įtvirtintų Procedūros reglamento 34 straipsnyje, į faksu atsiųsto dokumento pateikimo datą negalima atsižvelgti siekiant įvertinti termino pareikšti ieškinį laikymąsi.

(žr. 21, 22 ir 24 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. lapkričio 13 d. Nutarties F prieš Audito Rūmus, T‑138/01 R, 8 ir 9 punktai.