Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. maj 2014 – Alexandrou mod Kommissionen

(Sag F-140/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 – adgang til dokumenter – afslag på den genfremsatte begæring om adgang til de multiple choice-spørgsmål, der blev stillet i adgangsprøverne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat R. Duta)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på den genfremsatte begæring, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, om adgang til nogle spørgsmål, som sagsøgeren blev stillet i forbindelse med stopprøve-proceduren ved den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/230-231/12.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes

Christodoulos Alexandrou bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2013, s. 76.