Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. május 14-i ítélete – Alexandrou kontra Bizottság

(F-140/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – EPSO/AD/231/12 nyílt versenyvizsga – Dokumentumokhoz való hozzáférés – Az előválogató teszteken feltett feleletválasztós kérdésekhez való hozzáférés iránti megerősítő kérelem elutasítása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: R. Duta ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes által a Bizottsághoz az iránt benyújtott megerősítő kérelem elutasításának megsemmisítése iránti kérelem, hogy hozzáférhessen az EPSO/AD/230 231/12. sz. nyílt versenyvizsga előválogatási eljárása keretében neki feltett néhány kérdéshez.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.Ch. Alexandrou maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.