Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Pedersen mod Kommissionen

(Sag F-144/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2013, s. 77.