Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2016. aasta määrus – Pedersen versus komisjon

(kohtuasi F-144/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 26, 26.1.2013, lk 77.