Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-486/18. sz., Danske Slagtermestre kontra Európai Bizottság ügyben 2020. december 1-jén hozott végzése ellen a Danske Slagtermestre által 2021. február 17-én benyújtott fellebbezés

(C-99/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Fellebbező: Danske Slagtermestre (képviselő: H. Sønderby Christensen advokat)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Dán Királyság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-486/18. sz. ügyben 2020. december 1-jén hozott végzést.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazza a közvetlen érintettség követelményét. E jogalap alátámasztása érdekében a fellebbező azt állítja, hogy a közvetlen érintettség fennállásához elegendő az, hogy a Danske Slagtermestre kifejtette azon indokokat, amelyek alapján a lépcsőzetes rendszer alkalmas arra, hogy a tagjait hátrányos versenyhelyzetbe hozza (lásd a C-622/16. P–C-624/16. P. sz. ügyben hozott ítélet 47. és 50. pontját).1 A Törvényszék ezért tévedett, amikor a megtámadott végzés 103. pontjában akként foglalt állást, hogy a Danske Slagtermestrének bizonyítania kell, hogy mely konkrét tagjait érték hátrányok, továbbá hogy a lépcsőzetes rendszer pontosan milyen módon érinti hátrányosan a versenyhelyzetüket.

Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék figyelmen kívül hagyja, hogy a személyes érintettséggel kapcsolatos követelmény nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyek az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése harmadik fordulatának hatálya alá tartoznak. A fellebbező ezért azt állítja, hogy a Törvényszék végzése tévedésen alapul, amennyiben e végzés a közvetlen érintettségnek a 103. pontban történő vizsgálata során a személyes érintettséggel kapcsolatos 71−77. pontban kifejtett megfontolásokra utal vissza. A Törvényszék mind a 63. pontban – amely a szakasz elején szerepel –, mind pedig a 82. pontban – amely a szakasz végén szerepel – kifejezetten kimondja, hogy a 71−77. pont kizárólag a személyes érintettség kritériumaira vonatkozik.

Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék figyelmen kívül hagyja, hogy a Bíróság által a C-622/16. P–C-624/16. P. sz. ügyben alkalmazott kritériumok megerősítik, hogy a jelen ügyben teljesül a közvetlen érintettség követelménye. A fellebbező így azt állítja, hogy a Danske Slagtermestre megfelelően kifejtette a következőket: (i) a tevékenységek hasonlók, (ii) a tagjai ugyanazon a termék- és szolgáltatási piacon működnek, mint a támogatásban részesülő társaság, és (iii) a tagjai ugyanazon a földrajzi piacon működnek, mint a támogatásban részesülő társaság. A jelen ügyben a tagjainak tevékenységei nem csupán hasonlóak, hanem azonosak a támogatás kedvezményezettjének tevékenységével.

Negyedik fellebbezési jogalap: a Törvényszék a 103. pontban tévesen használja a „bizonyította” szót, mivel e szó lényegesen erősebb kifejezésnek minősül, mint a „megmagyarázta” vagy a „kifejtette”. Ezzel összefüggésben a fellebbező azt állítja, hogy nem arról van szó, hogy a Danske Slagtermestre nem magyarázta volna meg azokat az indokokat, amelyek alapján a tagjai olyan versenynek vannak kitéve, amely a lépcsőzetes rendszer folytán torzult. Már teljesül az a követelmény, amely szerint a kedvezményezett mentesül olyan költségek alól, amelyeket a napi szintű üzletvezetése vagy a rendes tevékenységei keretében rendes körülmények között viselnie kellett volna. Ez következik a Bíróság ítélkezési gyakorlatából (lásd többek között: C-172/03. sz. Heiser ügy, 55. pont).2

Ötödik fellebbezési jogalap: a Törvényszék mindenesetre tévesen állapítja meg az ügy tényállását, ezáltal pedig a 71−77. pontban tévesen alkalmazza a jogot. A fellebbező először is azt állítja, hogy a Törvényszék téved, amikor a Danske Slagtermestre által szolgáltatott bizonyos információk tekintetében annak ellenére is fenntartásokat fogalmaz meg, hogy ezeket az információkat nem vitatja sem a Bizottság, sem a dán kormány, másodszor pedig, hogy a Törvényszék tévedett, amikor figyelmen kívül hagyott számos olyan fontos részletet, amelyeket a Danske Slagtermestre a keresetlevelében, a válaszbeadványában és azok mellékleteiben több alkalommal is kifejtett.

____________

1 A Bíróság 2018. november 6-i Scuola Elementare Maria Montessori kontra Bizottság, Bizottság kontra Scuola Elementare Maria Montessori és Bizottság kontra Ferracci ítélete (C-622/16 P-C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 A Bíróság 2005. március 3-i ítélete (C-172/03, EU:C:2005:130).