Language of document :

Иск, предявен на 15 февруари 2019 г. — Европейска сметна палата/Karel Pinxten

(Дело С-130/19)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска сметна палата (представители: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer)

Ответник: Karel Pinxten

Искания

Ищецът моли Общия съд:

да констатира, че г-н Pinxten е спрял да изпълнява задълженията, произтичащи от неговата функция на основание членове 285 и 286 ДФЕС и правилата, приети в приложение на същите ;

вследствие на това да наложи санкцията, предвидена в член 286, параграф 6 ДФЕС, като Сметната палата предоставя на преценката на Съда определянето на нейния размер ;

да осъди г-н Pinxten да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Сметната палата упреква г-н Pinxten за това, че :

първо, злоупотребил със средствата на Сметната палата, за да финансира дейности, които нямат връзка или са несъвместими с неговите функции на член ;

второ, злоупотребил и незаконно използвал данъчни привилегии ;

трето, посочил невярна информация в застрахователни претенции в рамките на твърдени пътнотранспортни произшествия със служебното моторно превозно средство, предоставено на негово разположение ;

четвърто, упражнил дейност по управление на търговско дружество и интензивна политическа дейност в рамките на политическа партия, докато бил на длъжност в Сметната палата;

пето, създал положение на конфликт на интереси като направил предложение за услуга на лице, отговарящо за одитирано образувание.

____________