Language of document :

Acțiune introdusă la 15 februarie 2019 – Curtea de Conturi a Uniunii Europene/Karel Pinxten

(Cauza C-130/19)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene (reprezentanți: C. Lesauvage, E. von Bardeleben și J. Vermer, agenți)

Pârât: Karel Pinxten

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că domnul Pinxten a încetat să își îndeplinească obligațiile care decurg din numirea sa în temeiul articolelor 285 și 286 TFUE și al normelor adoptate în aplicarea acestora;

în consecință, pronunțarea sancțiunii prevăzute la articolul 286 alineatul (6) TFUE, Curtea de Conturi lăsând la aprecierea Curții de Justiție determinarea întinderii acesteia;

obligarea domnului Pinxten la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Curtea de Conturi formulează următoarele critici la adresa domnului Pinxten:

în primul rând, a utilizat în mod abuziv resursele Curții de Conturi pentru finanțarea unor activități fără legătură sau incompatibile cu funcția sa de membru;

în al doilea rând, a utilizat în mod abuziv și nelegal privilegii fiscale;

în al treilea rând, a făcut declarații false de daune companiei de asigurări în cadrul unor pretinse accidente care au implicat vehiculul de serviciu pus la dispoziția sa;

în al patrulea rând, a exercitat o activitate de conducere a unei societăți comerciale și o activitate politică intensă în cadrul unui partid politic în timp ce era în funcție la Curtea de Conturi;

în al cincilea rând, a creat o situație de conflict de interese făcând o ofertă de serviciu responsabilei unei entități auditate.

____________