Language of document :

Hotărârea Curții (Plenul) din 30 septembrie 2021 – Curtea de Conturi Europeană/Karel Pinxten

(Cauza C-130/19)1

[Articolul 286 alineatul (6) TFUE – Încălcarea obligațiilor care decurg din funcția de membru al Curții de Conturi Europene – Decădere din dreptul la pensie – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă – Legalitatea investigației Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) – Procedură internă a Curții de Conturi – Activitate incompatibilă cu funcția de membru al Curții de Conturi – Cheltuieli de delegație și diurnă – Cheltuieli de protocol – Utilizare a mașinii de serviciu – Recurgere la serviciile unui șofer – Conflict de interese – Proporționalitatea sancțiunii]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Curtea de Conturi Europeană (reprezentanți: inițial C. Lesauvage, J. Vermer și É. von Bardeleben, ulterior C. Lesauvage, agenți)

Pârât: Karel Pinxten (reprezentant: L. Levi, avocat)

Dispozitivul

Respinge cererea domnului Karel Pinxten de suspendare a judecării cauzei până la finalizarea procedurii penale inițiate de autoritățile luxemburgheze ca urmare a transmiterii către aceste autorități a raportului Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) referitor la cazul nr. OC/2016/0069/A 1.

Respinge cererea domnului Karel Pinxten de a obliga Curtea de Conturi Europeană să comunice un raport întocmit ca urmare a unui audit intern și măsurile luate în urma acestui raport, precum și orice notă a acestei instituții referitoare la eventuale atingeri aduse independenței auditorului intern.

Retrage din dosar e-mailul președintelui Curții de Conturi Europene adresat, la 13 februarie 2019, celorlalți membri ai acestei instituții și secretarului său general, prezentat de domnul Karel Pinxten în anexa B.10 la memoriul său în apărare.

Domnul Karel Pinxten a încălcat obligațiile care decurg din funcția sa de membru al Curții de Conturi Europene, în sensul articolului 286 alineatul (6) TFUE, în ceea ce privește:

exercitarea nedeclarată și nelegală a unei activități în cadrul organului de conducere al unui partid politic;

utilizarea abuzivă a resurselor Curții de Conturi pentru finanțarea activităților care nu au legătură cu funcțiile de membru al acestei instituții în măsura constatată la punctele 387-799 din prezenta hotărâre;

utilizarea unui card de carburant pentru cumpărarea de carburanți destinați unor vehicule aparținând unor terți și

crearea unui conflict de interese în cadrul unei relații cu responsabilul unei entități auditate.

Îl declară pe domnul Karel Pinxten decăzut din două treimi din dreptul său la pensie începând de la data pronunțării prezentei hotărâri.

Respinge în rest acțiunea.

Curtea nu este competentă să se pronunțe cu privire la cererea de despăgubire formulată de domnul Karel Pinxten.

Îl obligă pe domnul Karel Pinxten să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Curtea de Conturi Europeană.

____________

1     JO C 148, 29.4.2019.