Language of document :

Žaloba podaná dne 22. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-17/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: A. Blot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované o neprodloužení smlouvy žalobkyně jako smluvního zaměstnance.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o neprodloužení její smlouvy jako smluvního zaměstnance, jak implicitně vyplývá ze sdělení ze dne 28. dubna 2010, a v případě potřeby rozhodnutí OOUPS, kterým byla zamítnuta stížnost;

v důsledku toho přijmout žalobkyni znovu do zaměstnání;

uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně ve výši 27 000 eur jako náhradu majetkové újmy, zvýšenou o úroky z prodlení s uplatněním zákonné sazby platné k datu rozsudku, který má být vydán;

uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a v souladu se zásadou ex aequo et bono ve výši 15 000 eur (patnáct tisíc eur) jako náhradu nemajetkové újmy, zvýšenou o úroky z prodlení s uplatněním zákonné sazby platné k datu rozsudku, který má být vydán;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________