Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 februari 2013 – BB mot kommissionen

(Mål F-17/11)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal – Talan om ogiltigförklaring – Talan om skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BB (ombud: advokaten A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte förnya sökandens avtal om kontraktsanställning.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av BB:s rättegångskostnader.

BB ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 186 av den 25.06.2011, s. 33.