Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta määrus – Galvan versus komisjon

(kohtuasi F-19/11)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isik, kes taotleb Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Ilmselge vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Mario Galvan (Besano, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Costantino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tunnistada, et hageja on Euroopa Liidu teenistuja staatuses

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta M. Galvani kohtukulud tema enda kanda.