Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 7 juli 2011 – Galvan mot kommissionen

(Mål F-19/11)

(Personalmål – Personer som gör gällande att de är tjänstemän eller anställda vid Europeiska unionen – Talan – Uppenbart att talan ska avvisas – Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Mario Galvan (Besano, Italien) (ombud: advokaten S. Costantino)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Sökandens yrkande om att han ska anses vara anställd vid Europeiska unionen

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Mario Galvan ska bära sina rättegångskostnader.