Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 19.9.2011 – Mariën v. EUH

(Asia F-15/11)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 139, 7.5.2011, s. 30 ja 31.