Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta määrus – Pirri versus komisjon

(kohtuasi F-21/11)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isik, kes taotleb Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Ilmselge vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Costantino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tunnistada, et hageja on Euroopa Liidu teenistuja staatuses

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta A. G. Pirri kohtukulud tema enda kanda.