Language of document :

Žaloba podaná dne 18. února 2011 - Mariën v. EEAS

(Věc F-15/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Mariën (Elsene, Belgie) (zástupci: B. Theeuwes a F. Pons, attorneys)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí vedoucího delegace EU v Afghánistánu, podle kterého museli členové této delegace opustit svůj hotel a přestěhovat se do obytného zařízení EU

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí zvláštního zmocněnce EU a vedoucího delegace EU v Afghánistánu, obsažené v elektronické poště ze dne 11. ledna 2011, přestěhovat se dne 14. ledna 2011 do obytné zóny v Kábulu, Afghánistán;

uložit EEAS náhradu veškerých nákladů v souvislosti s předběžnými opatřeními v souvislosti s ubytováním;

uložit EEAS náhradu škody ve výši 10 000 eur, vzniklé na základě způsobeného psychologického stresu a újmy;

uložit EEAS náhradu nákladů řízení.

____________