Language of document :

Žaloba podaná 18. februára 2011 - Mariën/ESVČ

(vec F-15/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Peter Mariën (Elsene, Belgicko) (v zastúpení: B. Theeuwes a F. Pons, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Predmet a opis sporu

Neplatnosť rozhodnutia vedúceho delegácie EÚ v Afganistane, podľa ktoré musia členovia tejto delegácie opustiť svoj hotel a presťahovať sa do obytného zariadenia EÚ

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie osobitného splnomocnenca a vedúceho delegácie EÚ v Afganistane, obsiahnuté v e-maile z 11. januára 2011, o presťahovaní sa 14. januára 2011 do obytnej štvrti v Kábule v Afganistane,

zaviazať ESVČ na náhradu všetkých trov spojených s predbežnými opatreniami spojenými s ubytovaním,

zaviazať ESVČ na náhradu škody vo výške 10 000 eur z dôvodu spôsobeného psychického stresu a ujmy,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.

____________