Language of document :

2007. augusztus 31-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-87/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa, avvocato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2006. december 18-án hozott, ADMIN.B.2 MBhm (2006) 29517. sz. határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a döntést - bármilyen formában született is - mellyel a Bizottság elutasította a felperes 2006. augusztus 2-i kérelmét, amelynek tárgya egyrészt a felperes által 2001 nyarán benyújtott három orvosi igazolással kapcsolatos jogszerűtlen eljárás és intézkedés következtében a felperest ért kár (a továbbiakban: vitás kár) megtérítésére, másrészt az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 19. cikkében szereplő, bírósági eljárás során bizonyíték szolgáltatására vonatkozó engedély megadása volt, mivel a felperes a bizottság orvosi szolgálatának egységvezető-helyettese által aláírt, 2001. augusztus 14-i határozatot a fenti eljárással és magatartással kapcsolatba kívánta hozni és azt az illetékes bíróság elé kívánta tárni;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2007. április 27-én hozott, ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132 sz., a felperes 2006. augusztus 2-i kérelmét elutasító határozat elleni 2007. január 12-i panaszt elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2005. szeptember 27-én hozott, ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005. sz. határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék tisztázza a felperes 2006. augusztus 2-i kérelmében kifogásolt eljárás és intézkedés valódiságát és állapítsa meg azok jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek - a felperest a keresetindításig ért kár megtérítése címén - 100 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek 20 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget e kereset megindítását követő naptól mindaddig, amíg - miután e kereseti kérelmeknek a Közszolgálati Törvényszék teljes egészükben helyt ad - az összes vonatkozó határozatnak a Bizottság kivétel nélkül eleget nem tesz, és amely összeget a felperes minden hónap első napján kér megfizetni az előző hónapban esedékessé vált követeléseivel kapcsolatban, a szóban forgó kárnak a keresetindítást követő naptól a végrehajtásig terjedő időtartam alatt keletkező része megtérítéseként.

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érvelésének alátámasztására a felperes a következő három jogalapot jelöli meg: 1) az indokolás teljes hiánya, többek között azért, mert a felperes szerint az alperes által adott indokolás értelmetlen, ellentmondó, ésszerűtlen, zavaros és csupán ürügyként szolgált; 2) nyilvánvalóan súlyos jogszabálysértés; 3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése.

____________