Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Evraets v. Komise

(Věc F-92/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Období pro povýšení 2006 - Způsobilost pracovat ve třetím jazyce"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pascal Evraets (Lambusart, Belgie) (zástupci: N. Lhoëst, poté N. Lhoëst a S. Fernández Menéndez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastník: Rada Evropské unie (zástupci: I. Šulce a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AST4 v rámci období pro povýšení 2006 z důvodu, že neprokázal svou způsobilost pracovat ve třetím jazyce

Výrok rozsudku

Rozhodnutí o nepovýšení P. Evraetse za období pro povýšení 2006 se zrušuje.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení žalobce.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 283, 24.11. 2007, s. 44.