Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2008 - Traore v. Komise

(Věc F-90/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Oznámení o volném pracovním místě - Zamítnutí kandidatury žalobce - Přeřazení - Zájem služby"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgie) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na místo dočasného vyslance delegace v Togu, jakož i na místo vedoucího operací delegace v Tanzánii - Zrušení rozhodnutí o jmenování jiných kandidátů na uvedená místa - Žádost o náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ředitele personálního oddělení úřadu pro spolupráci EuropeAid Komise Evropských společenství ze dne 12. prosince 2006, kterým byla zamítnuta kandidatura A. Traoreho na místo vedoucího operací delegace Komise v Tanzánii, a rozhodnutí o jmenování pana S. na uvedené místo se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Amadou Traore ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada poloviny nákladů řízení A. Traoreho.

____________

1 - Úř. věst. C 269, 10.11.2007, s. 72.