Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. november 2008 - Domínguez González mod Kommissionen

(Sag F-88/07) 1

(Personalesag - teknisk assistent - kompetenceindsigelse - formalitetsindsigelse - Retten inkompetent)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Juan Luís Domínguez González (Gerona, Spanien) (først ved avocat R. Nicolazzi Angelats, dernæst ved avocats R. Nicolazzi Angelats og M.-C. Oller Gil)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om erstatning for den skade sagsøgeren angiveligt har lidt ved ophævelsen af hans ansættelseskontrakt med ECHO som følge af lægeundersøgelsen

Konklusion

Retten er ikke kompetent til at påkende sagen.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 37 af 9.2.2008, s. 34.