Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.11.2008 - Domínguez González v. komissio

(Asia F-88/07)1

(Henkilöstö - Tekninen avustaja - Toimivallan puuttumista koskeva väite - Oikeudenkäyntiväite - Tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Juan Luís Domínguez González (Gérone, Espanja) (edustajat: aluksi asianajaja R. Nicolazzi Angelats, sittemmin R. Nicolazzi Angelats ja asianajaja M.-C. Oller Gil)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Korvausvaatimusta vahingosta, jonka kantaja väittää aiheutuneen hänelle siitä, että hän työsopimuksensa Euroopan yhteisöjen humanitaarisen toimiston kanssa purettiin lääkärintarkastuksen jälkeen

Määräysosa

Virkamiestuomioistuin ei toimivaltainen tutkimaan kannetta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 37, 9.2.2008, s. 34.