Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 12 noiembrie 2008 - Domínguez González/Comisia

(Cauza F-88/07)1

(Funcţie publică - Asistent tehnic - Excepţie de necompetenţă - Excepţie de inadmisibilitate - Necompetenţa Tribunalului)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Jean Luís Domínguez González (Gerona, Spania) (reprezentanţi: inițial R. Nicolazzi Angelats, ulterior R. Nicolazzi Angelats și M.-C. Oller Gil, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și L. Lozano Palacios, agenți)

Obiectul

Cerere de reparare a prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit din cauza rezilierii contractului său de muncă cu ECHO, ca urmare a rezultatului vizitei medicale

Dispozitivul

1)    Tribunalul nu este competent pentru soluţionarea acţiunii.

2)    Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 37, 9.2.2008, p. 34.