Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 27 februari 2002

i mål T-34/00: Eurocool Logistik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(1)

(Gemenskapsvarumärke ( Uttrycket EUROCOOL ( Iakttagande av rätten till försvar ( Absolut registreringshinder ( Särskiljningsförmåga ( Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

(Rättegångsspråk: tyska)

I mål T-34/00, Eurocool Logistik GmbH, Linz (Österrike), företrätt av advokaten G. Secklehner, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: O. Montalto, E. Joly och G. Schneider), angående en talan som väckts mot det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 december 1999 (ärende R 233/1999-1), angående registreringen av uttrycket EUROCOOL som gemenskapsvarumärke, har förstainstansrätten (fjärde avdelningen), sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos, justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen, den 27 februari 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Punkt 1 i det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 december 1999 (ärende R 233/1999-1) ogiltigförklaras.

2)Talan ogillas i övrigt.

3)Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EGT C 122, 29.4.2000.