Language of document :

ELT teatis

 

Esimese Astme Kohtu otsus

8. juuli 2004

kohtuasjas T-44/00: Mannesmannröhren-Werke AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon1

(Konkurents - Kokkulepped - Õmbluseta terastorude turud - Õigusrikkumise kestus - Trahvid)

(Kohtumenetluse keel: saksa)

Kohtuasjas T-44/00: Mannesmannröhren-Werke AG, asukoht Mülheim an der Ruhr (Saksamaa), esindaja avocat M. Klusmann, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, versus Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad M. Erhart ja A. Whelan, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis), mille esemeks on komisjoni 8. detsembri 1999. aasta otsuse 2003/382/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel kohaldatud menetlust (asi IV/E-1/35.860-B - Õmbluseta terastorud) (ELT 2003, L 140, lk 1), tühistamistaotlus või teise võimalusena hagejale määratud trahvisumma vähendamise taotlus, on esimese astme kohus (teine koda), koosseisus: koja esimees N. J. Forwood, kohtunikud J. Pirrung ja A. W. H. Meij; kohtusekretär ametnik J. Plingers, 8. juulil 2004 teinud otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Tühistada komisjoni 8. detsembri 1999. aasta otsuse 2003/382/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel kohaldatud menetlust, artikli 1 lõige 2 osas, milles leitakse, et hagejale selle sättega ette heidetud õigusrikkumine leidis aset enne 1. jaanuari 1991. aastal.

Määrata hagejale otsuse 2003/382 artikli 4 kohaselt trahvisummaks 12 600 000 eurot.

Jätta kaebus ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte kanda.

____________

1 - EÜT C 135, 13.5.2000.