Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2020. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-695/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fenix International Limited

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodno pitanje

Je li članak 9.a Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/20111 od 15. ožujka 2011., koji je ubačen člankom 1. stavkom 1. točkom (c) Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/20132 od 7. listopada 2013., nevaljan zato što je Vijeće njime dopunilo i/ili izmijenilo članak 28. Direktive Vijeća 2006/112/EZ3 od 28. studenoga 2006. i time prekoračilo provedbenu ovlast ili dužnost koju mu dodjeljuje članak 397. Direktive 2006/112/EZ?

____________

1 Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2011., L 77, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 375.)

2 Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL 2013., L 284, str. 1.)

3 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)