Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2021. uputio Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) – Le Port de Bruxelles / Infrabel SA i Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

(predmet C-229/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Tuženik: Infrabel SA

Druge stranke: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Prethodno pitanje

Ako je luka unutarnjih plovnih putova, koja je dio osnovne mreže, već povezana s cestom i sa željezničkom mrežom, nalaže li članak 15. Uredbe (EU)1 br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU, sam po sebi ili u vezi s drugim odredbama te uredbe, obvezu zadržavanja i održavanja tih dviju veza ili obvezu suzdržavanja od ukidanja jedne od tih veza, uključujući i putem neodržavanja?

____________

1 SL 2013., L 348, str. 1.