Language of document :

Žalba koju je 6. travnja 2021. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 27. siječnja 2021. u predmetu T-9/19, ClientEarth/EIB

(predmet C-223/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Blanc i G. Gattinara, agenti)

Druge stranke u postupku: ClientEarth, Europska investicijska banka (EIB)

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

naloži društvu ClientEarth snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija iznosi tri žalbena razloga.

Pogreške koje se tiču prava prilikom primjene načela usklađenog tumačenja Aarhuške konvencije i tumačenja članaka 2. i 9. Aarhuške konvencije (ovaj se prvi žalbeni razlog odnosi na točke 107. i 125.-126. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 2. stavka 1. točke (g) Aarhuške uredbe1 u pogledu pojma „upravni akt”; ovaj se žalbeni razlog dijeli na tri dijela:

pogreška koja se tiče prava prilikom tumačenja pojma „zakonodavstvo” iz članka 2. stavka 1. točke (f) Aarhuške uredbe (ovaj dio drugog žalbenog razloga odnosi se na točke 121.-124. pobijane presude);

pogreška koja se tiče prava prilikom tumačenja pojma „pojedinačna mjera” iz članka 2. stavka 1. točke (g) Aarhuške uredbe (ovaj se dio drugog žalbenog razloga odnosi na točke 126.-142. pobijane presude);

pogreška koja se tiče prava prilikom tumačenja izraza „koja je pravno obvezujuća i ima vanjske učinke” iz iste odredbe (ovaj se dio drugog žalbenog razloga odnosi na točke 149.-173. pobijane presude).

Povreda članka 271. točke (c) UFEU-a (ovaj se žalbeni razlog odnosi na točke 89.-92., 150.-152. i 169.-171. pobijane presude).

____________

1 Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL 2006., L 264, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 20., str. 29.)