Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. december 2012 – BT mod Kommissionen

(Sag F-45/12) 1

(Personalesag – kontraktansat – ingen forlængelse af kontrakten – utilstrækkeligt begrundet søgsmål – afvisning )

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BT (Bukarest, Rumænien) (ved advokat N. Visan)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Konklusion

Sagen afvises.

BT bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 200 af 7.7.12, s. 21.