Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 28. februarja 2013 – M proti EMA

(Zadeva F-47/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 227, 28.7.2012, str. 37.