Language of document :

Kanne 18.6.2012 – ZZ v. EMA

(Asia F-47/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan lääkeviraston sen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin tunnustamatta kantajan pysyvä työkyvyttömyys ja päätettiin olla myöntämättä hänelle työkyvyttömyyskorvausta.

Vaatimukset

Euroopan lääkeviraston 15.9.2011 tekemä se päätös on kumottava, jonka mukaan kantajalle ei myönnetä työkyvyttömyyskorvausta sen pysyvän kokonaiseksi katsotun työkyvyttömyyden vuoksi, jonka takia hänen on mahdotonta toimia oman tehtäväryhmänsä ja palkkaluokkansa tehtävissä

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava 16.1.2012 tehty päätös, jolla hylättiin hänen valituksensa

Euroopan lääkevirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.