Language of document :

Talan väckt den 18 juli 2012 – ZZ mot ELM

(Mål F-47/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut att inte godkänna sökandens bestående invaliditet och att inte bevilja honom invaliditetsersättning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut av den 15 september 2011 att inte bevilja sökanden invaliditetsersättning på grund av hans fullständiga invaliditet, som gör att han inte kan utföra arbete som är förenligt med hans tjänstegrupp och lönegrad,

i nödvändig mån ogiltigförklara beslutet av den 16 januari 2012 om avslag på hans klagomål och

förplikta Europeiska läkemedelsmyndighetens att ersätta rättegångskostnaderna.