Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete – Höpcke kontra Bizottság

(F-46/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – EPSO/AST/111/10 versenyvizsga-kiírás – Tartaléklistára való felvétel elmaradása – Minimális hosszúságú szöveg megfogalmazására vonatkozó utasítás– Be nem tartás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dagmar Höpcke (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)Az ügy tárgyaAz EPSO/AST/111/10 versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, a

nciaFelekFelperes: Dagmar Höpcke (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. C

oolen, J.-N. L

ouis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)Az ügy tárgyaAz EPSO/AST/111/10 versenyvizsga vizsgabizo

ttsága azon határozatának m

egsemmisítése iránti kérelem, amely nem vette fel a

felperes nevét az e versenyvizsga sikeres pályázóinak listájára.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.D. Höpcke viseli saját költségeit, valamint a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.