Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 – Höpcke/Komisia

(vec F-46/12)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AST/111/10 – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Pokyn vypracovať text s maximálnou dĺžkou – Nedodržanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dagmar Höpcke (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie EPSO/AST/111/10 nezapísať meno žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konaniaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Dagmar Höpcke znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.