Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 – Höpcke mot kommissionen

(Mål F-46/12)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/(111/10 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Anvisningar om att skriva en text av minimal längd – Underlåtenhet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dagmar Höpcke (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AST/111/10 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande.

Domslut

Talan ogillas.

Dagmar Höpcke ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 184, 23.06.13 s.25.